ΜΑΛΛΕ
Βούλγαρη 33, Θεσσαλονίκη
2310 323150
info@malle.gr www.malle.gr
MAISON ΜΑΛΛΕ
Βούλγαρη 17, Θεσσαλονίκη
2310 313199
info@maisonmalle.gr www.maisonmalle.gr